L-G s Travrank

Jag heter Lars-Göran Carlström och är tipster på Andelskungens tillsammans lag, mitt lag heter där heter Rekarneteam. På min hemsida tänkte jag delge er hur jag startar en vecka inför omgången jag ska spela. Och det gäller då V86 & V75. Detta är min grund som jag följer vid mitt tippande, sedan läggs övrig travinformation på under veckan, såsom min personliga kunskap, information från tränare/kuskar, värmningar, lopparkiv, hästar jag bevakar och all annan information som måste med.

Jag lägger ut min ranking inför V86 & V75 varje vecka.

V75 Rankingen läggs ut på Onsdag och V86 Rankingen läggs ut på Söndag.

Rankingen är gjord efter statistik på hästens 10 senaste prestationer på distansen och kuskens 25 senast lopp.

Jag har rankat efter följande parametrar:

  • Hästens kapacitet & form.(Den bästa tid hästen har sprungit på den aktuella distansen under de senaste 18 månaderna) 
  • Hästens tidigare vinster & placeringar. (Hästens vinstprocent de senaste 5 loppen och hur den har förändrats mot 5 lopp innan dessa)
  • Kuskens vinstprocent de senaste 25 loppen och hur den har förändrats mot 25 lopp innan dessa
  • Startspårets vinstchans på den aktuella banan, samt även distansen & vilken startform det gäller.

Exempel: 2140 auto på Bergsåker. Bästa startspåret är unikt, beroende vilken bana det gäller.

Jag gör en tidig ranking på V75 eller V86 baserat på ovanstående parametrar. 


Jag har bara rankat i siffror efter statistiken, och min personliga syn på hästar, kuskar & tränare finns inte med. Inte heller andra rankingar, tips eller information. Därför kan det bli så att en häst som jag har bra kännedom över, kan ligga under chanslös, men självklart tar jag med den om jag tror på den. Det beror då på att hästen inte har startat på ett tag, och finns då inte med i parametrarna. Även galopprisker finns med i min ranking.

L-G