L-G s Travrank

Jag heter Lars-Göran Carlström och är tipster på Andelskungens tillsammans lag, mitt lag heter där heter Rekarneteam. 

Detta är min grund som jag följer vid mitt tippande, sedan läggs övrig travinformation på under veckan, såsom min personliga kunskap, information från tränare/kuskar, värmningar, lopparkiv, hästar jag bevakar och all annan information som måste med.

DET SOM SKILJER MIG FRÅN ANDRA.

Jag börjar veckan att utgå ifrån statistik i mitt tippande, utan att vara påverkad av någon/något annat. Det känns skönt att bara luta sig mot vad statistiken säger om hästen, spåret & kusken. Ofta brukar den första tanken vara den vinnande tanken. Många (inklusive jag) blir påverkad av andra. Man ska aldrig lyssna på någon annan när man tippar, och detta är ett sätt att följa sin första tanke, om man följer sin rank slaviskt....:) 

Oavsett vad de säger i studion 30 minuter kvar om en dålig värmning. Vi kan ta Björn Goops styrning på Momarken som ett exempel. 8 Heartbreaker V.S. togs bort av många efter den värmningen, hade man inte sett förhands snacket så hade den varit kvar på kupongen, om man trodde på den ifrån början. 

L-G